» Pravidla ZK

Pravidla ZK

Pravidla věrnostího programu Arog Klub

1. Obecná ustanovení

1.1 Společnost Arogopet s.r.o. se sídlem Karlova 159, Veselí nad Moravou 69801, identifikační číslo 06826679, zapsané v obchodním rejstříku spisová značka C104503 vedená u krajského soudu v Brně pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím (dále jen Arogopet s.r.o.) provozuje věrnostní program pro své zákazníky, dále označovaný jako Karta zákazníka věrnostního programu Argo Klub. Program je určený pro zákazníky nakupující v kamenných prodejnách Chovatelských potřebách Argo. 

1.2 Tato pravidla upravují práva a povinnosti členů programu Karta zákazníka věrnostního programu Argo Klub ve společnosti Arogopet s.r.o. 

1.3 Za nákup vybraného zboží jsou zákazníkům (členům věrnostního programu Argo Klub) přidělovány body, které zákazníci mohou směnit za slevu na další nákup dle těchto pravidel. V rámci věrnostního programu mohou být členům Argo Klubu nabízeny speciálí nabídky, určené pouze pro členy tohoto klubu. 

2. Registrace a členství v programu

2.1. Do programu se může registrovat každá fyzická osoba starší osmnácti let a která se seznámila s těmito podmínkami a spouhlasila s jejím zněním. Registrace do programu probíhá na jedné z kamenných prodejen a to vyplněním registračního formuláře. Při registraci na prodejně je zákazník povinen se seznámit s těmito podínkami, které mu obsluha při registraci předloží. 

2.2. Jakoukoli změnu osobních údajů je člen klubu povinen oznámit na emailovou adresu argo.chovatel@seznam.cz nebo na jedné z našich prodejen. 

2.3. Každá fyzická osoba se může do programu Karta zákazníka věrnostního programu Argo Klub přihlásit pouze jednou. V případě, že společnost Arogopet s.r.o. zjistí, že registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neplatných údajů, je oprávněna registraci člena zrušit a z programu jej vyloučit bez nároku na jakoukoli náhradu. 

2.4. Členem programu se nemohou stát zaměstanci Arogopet s.r.o. a ani osoby blízké těmto osobám. 

3. Karta zákazníka a její používání

3.1. Po řádném dokončení registrace způsobem, který stanoví tyto podmínky obdrží člen věrnostní kartu obsahující mimo jiné i jedinečný kód přiřazený danému zákazníkovi. Karta je přenosná a může být používána k načítání bodů i jiným členem, než je majitel karty osobně. K uplatnění bodů je nutné, aby kartu předkládal majitel věrnostní karty. 

3.2. Člen získává body za nákup daného zboží za předpokladu, že věrnostní/zákaznickou kartu předloží, nebo sdělí její číslo před zaplacením nákupu. Společnost Arogopet s.r.o. je  oprávněna vyžadovat doklad totožnosti. 

3.3. Při splnění stanovených podmínek bude členovi připsán za každých 100Kč jeden bod. Získaná hodnota bodů bude zaokrouhlena na celé číslo dle matematických pravidel. V případě nákupu za 1000kč bude přičteno 10 bodů, což se rovná 10kč. Body takto získané jsou nepřenosné na jiného člena nebo nečlena programu, může je uplatnit poze člen na něhož je karta registována. 

3.4. Pokud nebudou body připsány z důvodu chyby na straně prodejce, má člen právo na reklamaci a to ihned po uzavření nákupu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že člen kartu nepředloží a ani nesdělí její číslo nemá nárok na připsání bodů a to ani dodatečně. 

3.5. Body se nepřipisují za nákup, na který zákazník uplatní slevu za již nasbírané body.  

3.6. Společnost Arogopet s.r.o. si vyhrazuje právo odečíst všechny body, které byly získány neoprávněně či v rozporu s těmito pravidly. Všechny body expirují jeden rok od jejich nabytí, je tedy nutné je vyčerpat, jinak není možné nárokovat jejich uplatnění. 

4. Využití bodů

4.1.Člen je oprávněn dle svého výlučného rozhodnutí po dobu své účasti v Programu a za dobu trvání získané body vyměnit za jednorázovou slevu na nákup na prodejnách Chovatelských potřeb Argo. Člen je povinen před uplatněním slevy předložit kartu zákazníka, nebo nahlásit číslo karty zákazníka. 

4.2. Nasbírané body nelze směnit za hotovost. Sleva nasbíraná v bodech je nepřenosná a nepřevoditelná a může ji uplatnit pouze člen na jehož jméno je karta zákazníka registrovaná. 

5. Ochrana osobních údajů 

5.1.Podmínky zpracování osobních údajů jsou specifikovány v zásadách ochrany osobních údajů.

6. Ukončení členství věrostního programu

6.1. Společnost Arogopet s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění ukončit věrnostní program a to bez uvedení důvodu. 

6.2. V případě, že Člen nemá zájem na další účasti v programu, je oprávněn podat žádost o ukončení členství na emailovou adresu argo.chovatel@email.cz nebo na adresu sídla společnosti Arogopet s.r.o., Karlova 159, Veselí nad Moravou 69801. 

6.3. Společnost Arogopet s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit členství zákazníkovi, který svoji kartu nepoužil déle než jeden rok. Zároveň je oprávněna ukončit členství v případě porušení těchto pravidel členem věrnostního programu. 

6.4. Okamžikem zrušení věrnostní karty / ukončením věrnostního programu dojde ke zrušení všech věrnostních bodů a benefitů, které zákazník za dobu členství nasbíral a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nevyužitých bodů či slev. 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Společnost Arogopet s.r.o. je oprávněna tyto podmínky kdykoli změnit, přičemž věškeré změny jsou pro členy závazné nabytím jejich účinnosti. Změny jsou účinné dnem stanoveným společností Arogopet s.r.o. a veškeré tyto změny budou zveřejněny na stránkách www.argopet.cz či jiným způsobem. 

7.2. Tato pravidla nabývají účinností dne 21.9.2020. 

ZDJiM2FlY