» Eshop Argo klub
Pravidla věrnostního programu Argo klub pro eshop

Pravidla věrnostího programu Arog Klub

1. Obecná ustanovení

1.1 Společnost Arogopet s.r.o. se sídlem Karlova 159, Veselí nad Moravou 69801, identifikační číslo 06826679, zapsané v obchodním rejstříku spisová značka C104503 vedená u krajského soudu v Brně pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím (dále jen Arogopet s.r.o.) provozuje věrnostní program pro své zákazníky na eshopu www.argopet.cz, dále jen věrnostní program Argo Klub. Program je určený pro zákazníky nakupující na eshopu Chovatelských potřebách Argo www.argopet.cz

1.2 Tato pravidla upravují práva a povinnosti členů věrnostního programu Argo Klub ve společnosti Arogopet s.r.o. 

1.3 Za nákup vybraného zboží jsou zákazníkům (členům věrnostního programu Argo Klub) přidělovány body, které zákazníci mohou směnit za slevu na další nákup dle těchto pravidel. V rámci věrnostního programu mohou být členům Argo Klubu nabízeny speciální nabídky, určené pouze pro členy tohoto klubu. 

2. Registrace a členství v programu

2.1. Do programu se může registrovat každá fyzická osoba starší osmnácti let a která se seznámila s těmito podmínkami a spouhlasila s jejím zněním. Registrace probíhá vyplněním nové registrace na internetových stránkách www.argopet.cz. Při registraci se zákazník seznámí s těmito podmínkami a souhlasem o zpracování osobních údajů. 

2.2. Jakoukoli změnu osobních údajů člen věrnostního programu Argo klub provede sám, ve správě svého účtu na stránkách www.argopet.cz, nebo je oznámí na email argo.chovatel@email.cz

2.3. Každá fyzická osoba se může do věrnostního programu Argo Klub přihlásit pouze jednou. V případě, že společnost Arogopet s.r.o. zjistí, že registrace byla provedena na základě nepravdivých, nebo neplatných údajů, je oprávněna registraci člena zrušit a z programu jej vyloučit bez nároku na jakoukoli náhradu.

2.4. Členem programu se nemohou stát zaměstanci Arogopet s.r.o. a ani osoby blízké těmto osobám. 

3. Věrnostní program Argo klub

3.1. Pořádném dokončení registrace způsobem, který stanoví tyto podmínky, obdrží člen věrnostního programu Argo klub přístupové údaje k účtu a to na email, který uvedl při registraci. 

3.2. Člen získává body za nákup daného zboží za předpokladu, že se nejpozději před dokončením objednávky přihlásí do svého účtu na stránkách www.argopet.cz 

3.3. Při splnění stanovených podmínek bude členovi připsán za každých 150Kč jeden bod, jeden bod se pak rovná 1kč. Získaná hodnota bodů bude zaokrouhlena na celé číslo dle matematických pravidel. V případě nákupu za 1500kč bude přičteno 15 bodů, což se rovná 15kč. Body takto získané jsou nepřenosné na jiného člena nebo nečlena programu.

3.4. Pokud nebudou body připsány z důvodu chyby na straně prodejce, má člen právo na reklamaci a to do 14ti dnů od nákupu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že člen dokončí svoji objednávku bez přihlášení do svého účtu věrnostního programu Argo klub, nemá nárok na připsání bodů za nákup a to ani dodatečně.

3.6. Společnost Arogopet s.r.o. si vyhrazuje právo odečíst všechny body, které byly získány neoprávněně či v rozporu s těmito pravidly. Všechny body expirují jeden rok od jejich nabytí, je tedy nutné je vyčerpat, jinak není možné nárokovat jejich uplatnění. 

4. Využití bodů

4.1.Člen je oprávněn dle svého výlučného rozhodnutí po dobu své účasti v Programu a za dobu trvání získané body vyměnit za jednorázovou slevu na nákup na strákách prodejce www.argopet.cz a to po přihlášení do jeho účtu na stránkách prodejce. 

4.2. Nasbírané body nelze směnit za hotovost. Sleva nasbíraná v bodech je nepřenosná a nepřevoditelná a může ji uplatnit pouze člen na jehož jméno je účet vytvořen.

5. Ochrana osobních údajů 

5.1.Podmínky zpracování osobních údajů jsou specifikovány v zásadách ochrany osobních údajů.

6. Ukončení členství věrostního programu

6.1. Společnost Arogopet s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění ukončit a to bez uvedení důvodu. 

6.2. V případě, že Člen nemá zájem na další účasti v programu, je oprávněn podat žádost o ukončení členství na emailovou adresu argo.chovatel@email.cz nebo na adresu sídla společnosti Arogopet s.r.o., Karlova 159, Veselí nad Moravou 69801. 

6.3. Společnost Arogopet s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit členství zákazníkovi, který neprovedl nákup na stránkách prodejce www.argopet.cz déle než jeden rok. Zároveň je oprávněna ukončit členství v případě porušení těchto pravidel členem věrnostního programu. 

6.4. Okamžikem zrušení věrnostní karty / ukončením věrnostního programu dojde ke zrušení všech věrnostích bodů a benefitů, které zákazník za dobu členství zasbíral a to bez nároku na jokoukoli kompenzaci nevyužitých bodů či slev. 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Společnost Arogopet s.r.o. je oprávněna tyto podmínky kdykoli změnit, přičemž věškeré změny jsou pro členy závazné nabytím jejich účinnosti. Změny jsou účinné dnem stanoveným společností Arogopet s.r.o. a veškeré tyto změny budou zveřejněny na stránkách www.argopet.cz či jiným způsobem. 

7.2. Tato pravidla nabývají účinností dne 17.6.2021

NzAwYTMyNW