» Pravidla FB soutěží
Jarní soutěž o vstupenky

Organizátor a pořadatel soutěže: Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Arogopet s.r.o. , se sídlem Karlova 159, Veselí nad Moravou 69801, IČ 06826679, DIČ CZ06826679 (dále jen pořadatel). Facebook není pořadatelem, partnerem, organizátorem ani sponzorem soutěže.

Doba konání a pravidla soutěže: Soutěž probíhá v období od 5.4.2023 do 6.4.2023 včetně. Vyhlášení výherců proběhne 7.-9.4.2023. Pro zapojení do soutěže musí soutěžící zodpovědět soutěžní otázku / zadat komentář a být sledující Facebookové a Instagramové stránky organizátora soutěže.

Účast v soutěži: Soutěže se může účastnit jakákoli fyzická osoba starší 18ti let s trvalým pobytem na území České Republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo osobním vztahu k organizátorovi. Každý soutěžící se může zúčastnit dané soutěže pouze jedenkrát. Ze soutěže jsou vyloučeny falešné profily, každý soutěžící musí mít minimálně 20 přátel. Účastí v soutěži projevuje účastník souhlas s publikováním svého jména, popřípadě fotografie na firemní stránce Facebooku organizátora.

Předání výhry: Vyhlášení výherců proběhne 7.-9.4.2023 formou oslovení výherce soukromou zprávou na Facebooku. Výhra bude zaslána na email výherce, popřípadě do soukromé zprávy.

Vstupem do soutěže se její účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Ve Veselí nad Moravou dne 4.4.2023

ZWVhMmUyM